ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 รับเงินค่าอาหารกลางวัน กุมภาพันธ์ , มีนาคม 2565 และนมโรงเรียน (อ่าน 837) 19 มี.ค. 65
วันที่ 6 มีนาคม 2565 นักเรียนส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 37-38 และรับเอกสารข้อสอบวัดผลความรู้ปลายปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3741) 05 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 (อ่าน 3797) 05 มี.ค. 65
การนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) อายุ 5-11 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และส่ง-รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3417) 05 มี.ค. 65