สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

นางฟ้าถือดวงแก้ว
สีประจำโรงเรียน

สีแสด    สีแห่งความสว่างสดใส หมายถึงการพัฒนาคน

สีเทา     สีของความเข้มแข็ง  อดทน มั่นคง แข็งแรงไม่อ่อนไหว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพวงแสด